Mejlbyborger

Eksempelside

Ny terrasse og belægning ved Mejlby forsamlingshus

Vi har givet et løft til udenoms arealet af vores forsamlingshus i form af ny belægning. Desuden blev den gammel og forsømt terrasse erstattet med en ny og større terrasse og ny beplantning. Vi fik hjælp til projektet af landsbypuljen (55.000 kr.) og en donation fra Norlys Vækstfond (20.000kr.). Resten har borgerforening selv finansieret. Anlægsarbejdet […]

Continue Reading

2019

Vi har haft lidt problemmer med vores hjemmeside her i 2019. Det skulle gerne være løst nu og vi kan få lavet alle de opdateringer der skal til. Der er kommet lidt på programmet i år, men har man forslag til arrangementer skriv venligst til bestyrelsen. Vi startede året med Banko og så en generalforsamling. […]

Continue Reading

Referat Generalforsamling 2022

MB-Generalforsamling-2022Download

Continue Reading

Generalforsamling 2022

REFERAT Alle medlemmer af Mejlby Borgerforening indbydes hermed til ordinær Generalforsamling (Kommende medlemmer er meget velkomne) Torsdag d. 10.marts 2022, kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af regnskab Fastsættelse af kontingent for det kommende år Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 08.03.2022 på mailadresse evaeriksen0901@gmail.com 6. Valg af bestyrelse På […]

Continue Reading

BANKO 2021

Continue Reading

Oktoberfest

Continue Reading

Halloween Fest

Continue Reading

Medlem af borgerforeningen

Nu er det ikke alle i byen som er på facebook og kan se de forskellige kommentare der er derinde. Jeg har tilladt mig at dele et indslag skrevet af et medlem.

Continue Reading

SOMMERFEST

Continue Reading

Kontingent

Der er blevet sendt girokort ud til alle borger i Mejlby. Det er ca halvdelen som har valgt at støtte op om vores borgerforening og de ting vi laver. Det er f.eks byens plads med vedligeholdelse og de nye fodboldmål. Vores forsamlingshus. Hjertestarter ved forsamlinghuset. De forskellige aktivitete osv. Er man i tvivl om man […]

Continue Reading

Arrangementer 2019

Sæt allerede nu kryds i kalenderen følgende datoer: 31 Marts – Fællesspisning 14/15. Juni- sommerfest 23. Juni – Sankt Hans 4-5 Oktober — Revy 11-25. November – Banko 8. December – Juletræsfest 9. December – Banko Der kommer nærmere informationer om disse arrangementer senere.

Continue Reading