Mejlbyborger

Generalforsamling 2020

Mejlby Borgerforening

Alle medlemmer af Mejlby Borgerforening indbydes hermed til ordinær

Generalforsamling

(Kommende medlemmer er meget velkommen)

Tirsdag d. 25-02-2020 kl. 19.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  1. Formandens beretning
  2. Fremlæggelse af regnskab
  3. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 13-02-2020 på mail adresse

evaeriksen0901@gmail.com)

  • Valg af bestyrelse

På valg er:  Peter Irmark (genopstiller ikke)

Poul Erik Jensen (genopstiller ikke)

                                               Eva Eriksen (genopstiller)

                             Suppleanter: Anne Marie Elmer Andersen (genopstiller)

                                               Tina Cort Andersen (genopstiller)

                                               Betina Dorf Schmidt (genopstiller ikke)                                                                                                    

  • Valg af revisorer

                              På valg er: Marie Irmark

  • Forslag til aktiviteter i år
  • Evt.

I år skal der findes 2 nye medlemmer til bestyrelsen.

Er du I tvivl, om du skal være medlem af Borgerforeningen, så er det en oplagt mulighed at høre mere om, hvad vi laver og hvad du kan være med til at støtte.

Der serveres GRATIS øl og vand til de fremmødte. Håber vi ses!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Mejlby Borgerforening