Mejlbyborger

Mejlby Fjernvarme AMBA

Efter et meget lang forløb overtog vi selv fjernvarmeværket 1.1.2017, vi er dermed herre i ejet hus som Jørgen Niemann skrev i hans informations brev.

Det var så også starten på en omstrukturering som vi ikke havde kendskab til på forhånd, idet Gjerlev opsagde samarbejdet til udgangen af Maj 2017.04.26 med samtlige værker som de havde kontrakt med. Dette indebar at vi skulle ud og finde en ny løsning, for drift og administration for Mejlby Fjernvarme, hvor energistyrelsen har meldt ud at man ønsker at de små værker går sammen i større sammenslutninger der kan varetage administrationen.

Vi har fra bestyrelsen ønsket en samlet løsning på både administration og drift med vagtordning og som kan virke på lang sigt og ikke kun på kort sigt og det er lykkedes at få en samarbejdsaftale på plads med Langå Fjernvarme, som i forvejen har Værum-Ørum og Laurbjerg

Fra 1. maj 2017 har vi begyndt en overdragelse fra Gjerlev til Langå Fjernvarme. Det betyder i praksis at administrationen bliver overdraget, men vagt telefonen vil tilgå Gjerlev resten af Maj.

 

Kontakt til Langå Fjernvarme:

Langå Varmeværk A.m.b.a.
Borgergade 6
8870  Langå
info@langaafjernvarme.dk

Telefon: 86 46 20 44
Vagt tlf: 86 46 12 92