Kategorier
Nyheder

Banko 2022

Traditionen tro indbyder vi alle til bankoaftener den

14. og 28. november og

12. december

Dørene åbnes kl. 18.15. Spillet begynder kl. 19.00.

Pris 15,- kr. pr. plade, 3 plader for 40 kr.

Der kan købes slik, kaffe, øl og vand.

Forsamlingshuset er røgfrit.

Kategorier
Nyheder

Ny terrasse og belægning ved Mejlby forsamlingshus

Vi har givet et løft til udenoms arealet af vores forsamlingshus i form af ny belægning. Desuden blev den gammel og forsømt terrasse erstattet med en ny og større terrasse og ny beplantning.

Vi fik hjælp til projektet af landsbypuljen (55.000 kr.) og en donation fra Norlys Vækstfond (20.000kr.). Resten har borgerforening selv finansieret.

Anlægsarbejdet blev udført af et entreprenørfirma. Derudover har lokale kræfter lagt tid og arbejde i, at projektet bliver til virkeligheden. Tusind tak til alle de involverede.

Kategorier
Nyheder

Referat Generalforsamling 2022

Kategorier
Nyheder

Generalforsamling 2022

REFERAT

Alle medlemmer af Mejlby Borgerforening indbydes hermed til ordinær

Generalforsamling

(Kommende medlemmer er meget velkomne)

Torsdag d. 10.marts 2022, kl. 19.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  1. Formandens beretning
  2. Fremlæggelse af regnskab
  3. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 08.03.2022 på mailadresse

evaeriksen0901@gmail.com

6. Valg af bestyrelse

På valg er:

Eva Eriksen (genopstiller ikke)

Louise Deiborg (genopstiller ikke)

Christina Primdal (genopstiller)

7. Valg af revisorer

På valg er: Per Pedersen

8. Forslag til aktiviteter i år

9 .Evt.

I år skal der findes 2 nye medlemmer til bestyrelsen.

Er du I tvivl, om du skal være medlem af Borgerforeningen, så er det en oplagt mulighed at høre mere om, hvad vi laver og hvad du kan være med til at støtte.

Der serveres GRATIS øl og vand til de fremmødte. Håber vi ses!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Mejlby Borgerforening

Kategorier
Nyheder

BANKO 2021

Kategorier
Nyheder

Oktoberfest

Kategorier
Nyheder

Halloween Fest

Kategorier
Nyheder

Medlem af borgerforeningen

Nu er det ikke alle i byen som er på facebook og kan se de forskellige kommentare der er derinde. Jeg har tilladt mig at dele et indslag skrevet af et medlem.


Kategorier
Nyheder

SOMMERFEST

Kategorier
Nyheder

Kontingent

Der er blevet sendt girokort ud til alle borger i Mejlby. Det er ca halvdelen som har valgt at støtte op om vores borgerforening og de ting vi laver. Det er f.eks byens plads med vedligeholdelse og de nye fodboldmål. Vores forsamlingshus. Hjertestarter ved forsamlinghuset. De forskellige aktivitete osv.
Er man i tvivl om man er medlem eller vil man gerne kontaktes så skriv til per@mejlbyborger.dk med Jeres navn og adresse.
Har man spørgsmål eller andet, kan bestyrelsen altid kontaktes. Se vores oplysninger her på siden.

Vi håber på stor opbakning så vi stadig kan have, byens plads, forsamlinghuset og de tiltag der bliver lavet for at vi kan have et godt sammenhold i Mejlby.