Mejlbyborger

Generalforsamling 2022

REFERAT

Alle medlemmer af Mejlby Borgerforening indbydes hermed til ordinær

Generalforsamling

(Kommende medlemmer er meget velkomne)

Torsdag d. 10.marts 2022, kl. 19.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  1. Formandens beretning
  2. Fremlæggelse af regnskab
  3. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 08.03.2022 på mailadresse

evaeriksen0901@gmail.com

6. Valg af bestyrelse

På valg er:

Eva Eriksen (genopstiller ikke)

Louise Deiborg (genopstiller ikke)

Christina Primdal (genopstiller)

7. Valg af revisorer

På valg er: Per Pedersen

8. Forslag til aktiviteter i år

9 .Evt.

I år skal der findes 2 nye medlemmer til bestyrelsen.

Er du I tvivl, om du skal være medlem af Borgerforeningen, så er det en oplagt mulighed at høre mere om, hvad vi laver og hvad du kan være med til at støtte.

Der serveres GRATIS øl og vand til de fremmødte. Håber vi ses!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Mejlby Borgerforening