Mejlby Borgerforening

Generalforsamling 2024

 

Mejlby Borgerforening

 

Alle medlemmer af Mejlby Borgerforening indbydes hermed til ordinær 

 

Generalforsamling

(Kommende medlemmer er meget velkomne)

 

Onsdag d. 28.februar 2024, kl. 19.30

 

Dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent

  1. Formandens beretning
  2. Fremlæggelse af regnskab
  3. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 26.02.2024 på mailadresse : Per@mejlbyborger.dk)
  5.  Valg af bestyrelse

På valg er:  Per Pedersen (genopstiller)

Lene Bøhm Pedersen (genopstiller)

Christina Primdal (genopstiller ikke)

 

Suppleant: 2 suppleanter skal vælges.

                                                                                                          

7.    Valg af revisorer

På valg er: Annemette Strøm Kristensen (genopstiller)

 

8.    Forslag til aktiviteter i år

9.    Evt.

 

I år skal der findes 1 nyt medlemmer til bestyrelsen.

 

 

Er du I tvivl, om du skal være medlem af Borgerforeningen, så er det en oplagt mulighed at høre mere om, hvad vi laver og hvad du kan være med til at støtte.

 

Der serveres GRATIS øl og vand til de fremmødte. Håber vi ses!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Mejlby Borgerforening