Mejlby Borgerforening

Arrangementer 2019

Sæt allerede nu kryds i kalenderen følgende datoer:

31 Marts – Fællesspisning
14/15. Juni – sommerfest

23. Juni – Sankt Hans

4-5 Oktober – Revy

11-25. November – Banko

8. December – Juletræsfest

9. December – Banko

Der kommer nærmere informationer om disse arrangementer senere.