Mejlby Borgerforening

forsamling

Generalforsamling 2023


Invitation til alle borgere i Mejlby 

 

I indbydes hermed til infomøde om byen samt ordinær Generalforsamling. 

 

Onsdag d. 22.02.2023 kl. 19.00 

 

Aftenen starter med at belyse udsigterne for Mejlby Borgerforening set fra bestyrelsens side.  

Vi har i bestyrelsen behov for at få sat ord på jeres forventninger til foreningen. Hvad er vigtig for jer? 

 

Vi ønsker i bestyrelsen at gøre rigtig mange ting, forbedre forsamlingshuset, legepladsen, byudvikling og en masse gode arrangementer for alle aldre. Desværre har vi ikke tid og kræfter til det hele, så lad os denne aften sætte os sammen og finde ud af, hvad der er vigtigt for byen, finde nogle flere frivillige hænder, og løse projekter sammen med et smil på læben. 

 

Mød op, så vores by og foreningsliv ikke ender, som mange andre små lokalsamfund – nemlig med at lukke. Vis os den opbakning i ønsker at give foreningen, så vi forhåbentlig kan forsætte med at yde det arbejde byen fortjener. 

 

Vi fortsætter herefter aftenen med årets Ordinære Generalforsamling, hvor vi i år skal finde  

3 nye bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant. 

 

Dagsorden: 

 

  1. Valg af dirigent 

  1. Formandens beretning 

  1. Fremlæggelse af regnskab 

  1. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

  1. Ændring af vedtægter 

  1. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 20.02.2023 på mail per@mejlbyborger.dk 

  1. Valg af bestyrelse 

På valg er: Birgit Kjær (genopstiller ikke) 

Jeanette Priis (genopstiller ikke) 

Marie Irmark (genopstiller) 

Jannica Sørensen (genopstiller ikke)  

                                           

Suppleant: Tina Cort Stisen (genopstiller ikke) 

Mathilda Bach (genopstiller)      

 

  1. Valg af revisorer  

På valg er: Annemette Strøm Kristensen (genopstiller) 

 

  1. Forslag til aktiviteter i år 

  1. Evt. 

 

 

Er du I tvivl, om du skal være medlem af Borgerforeningen, så er det en oplagt mulighed at høre mere om, hvad vi laver og hvad du kan være med til at støtte. 

 

Der serveres lidt godt til ganen til de fremmødte. Håber vi ses! 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Mejlby Borgerforening 

 

Læs mere om Mejlby Borgerforening på: www.mejlbyborger.dk