Mejlby Borgerforening

vedtaegter

Referat generalforsamling 2023

Ordinær Generalforsamling Mejlby borgerforening

D. 22.02.2023

 

Referat af ordinær Generalforsamling Mejlby Borgerforening d. 22.02.2022

 

Udover bestyrelsen er der 14 fremmødte borgere.

 

Infomøde inden generalforsamlingen: Er der idéer til hvad bestyrelsen kan lave, hvad skal vi koncentrere os om. Bestyrelsen skal række mere ud til borgerne – problemet er at borgerne ikke melder sig. Evt. få frivillige til at tage ansvaret for nogle arrangementer i stedet for bestyrelsen, så bestyrelsen kan koncentrere sig om blandt andet køkken(fondsøgning) og andre ting.

 

1.      Valg af dirigent:  vælges som dirigent Per Pedersen og gennemgår dagsordenen – Han kan konstatere at indkaldelsen er sket korrekt i forhold til vedtægterne.

 

2.      Formandens beretning – Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning.

Arrangementer 2022 –

Terrassen – blevet et rigtig godt resultat

Julebanko – God opbakning

Sankt Hans på byens plads – dette er altid et hyggeligt arrangement med god opbakning.

Fællesspisning: spaghetti kødsovs cirka 40 fremmødte

Halloween fest for 0-5 kl. – cirka 50 tilmeldte børn, som havde en god aften.

Juletræsfest – blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte

Oktoberfest – Bestyrelsen gik all in med DJ og helstegt pattegris. Cirka 50 fremmødte.

 

          Byudvikling: Der er meget at se til, der bliver meldt ud om yderlige tiltag

 

3.      Fremlæggelse af regnskab – Marie Irmark fremlægger årsberetning for 2022. Regnskabet godkendes af revisor Annemette Strøm Kristensen.

 

4.      Fastsættelse af kontingent. 2023 er beløbet 250 kr. Da kontingentet er opkrævet, kan vi ikke ændre det i år. Vi er også enig om at beløbet ikke skal hæves. Sætte fokus på hvad kontingentprisen er pr. måned og hvad borgerne får for pengene – billigere billetter til arrangementer. Måske dele flyers ud til de huse man ved der lige er solgt.

 

5.      Ændring af vedtægter: formanden fremlægger ændringer i vedtægterne – disse kan også ses på vores hjemmeside.

 

6.      Indkomne forslag: 2 indkomne forslag

 

          Kursus i brug af hjertestarter. Der kan komme en instruktør ud og give et 30 min kursus.

          Der er for mange der kører for stærkt på Randersvej – kan man få opstillet en fast fartmåler – Formanden vil tage kontakt til kommunen.

          Skal man lave en tilmeldingsseddel så folk kan melde sig på seddelomdeling til vores arrangementer – det er dyrt i toner og papir og er det nødvendigt?

Muligheden for at kunne tilmelde sig et nyhedsbrev på vores hjemmeside (Mejlbyborger.dk) så det kan spares væk.

 

7.      På valg er:

Jannica – genopstiller ikke, Jeanette – genopstiller ikke, Birgit – genopstiller ikke,

Marie – genopstiller.

Tina Suppleant – genopstiller ikke.

Mathilda suppleant – genopstiller


Vedtægterne skal ændres fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer.

 

Terese stiller op som bestyrelsesmedlem.

Tina vil gerne fortsætte som suppleant.

Mathilda bliver suppleant.

 

Vedtægterne skal vedtages inden bestyrelsen er gældende.

 

8.      Forslag til aktiviteter i år.

Fælles spisning – flere fællesspisninger – det er en stor efterspørgsel. Eva går hjem og kigger i sin kalender og vil gerne stå for det som frivillig og få andre med ind over.

Portvin/vin smagningsaften (Lone og Jane vil gerne planlægge det og finde dato)

Koncert i forsamlingshuset. Mulighed for at søge fond hos Elrofonden, så de betaler for den optrædende.

Revy kunne også være en mulighed

Loppemarked i forsamlingshuset

Spilleaften – hvor borgerne har mulighed for at komme og hygge

 

9.      Evt.

Ingen indkomne forslag