Mejlby Borgerforening

CALUM Energy A/S

Informationsmøde i Mejlby Forsamlingshus onsdag 4 oktober 2023

CALUM Energy A/S

 

 

Invitation til informationsmøde i Mejlby Forsamlingshus omkring

Tema:

Mejlby Natur- og Energipark, det bedste indenfor multifunktionelle solcelleparker

Hvornår:

Onsdag d. 4 oktober 2023 kl. 19.00-21.00

 

Sammen med Mejlby Borgerforening vil vi, CALUM Energy meget gerne indbyde til informationsaften.

Vi har indgået aftaler om køb af ca. 100 ha jord syd for Mejlby, hvor vi håber at få lov til at etablere Mejlby Natur- og Energipark. Samtidig har vi indgået aftale med Mejlby Borgerforening, hvor vi gerne vil støtte op omkring den aldeles fremragende helhedsvision, ”Det gode liv i Mejlby”. Konkret vil vi støtte med minimum 2 mio. kroner, om Randers Kommune siger ok til at opføre 100 ha solcellepark. Dette oveni de mere end 5 mio. kroner vi efter loven indbetaler til Kommunen i den såkaldte ”grønne pulje”. Men vi vil meget gerne meget mere endnu!

Vi vil gerne fortælle om projektet, men vi vil mindst lige så gerne høre alles meninger, og snakke om muligheder og forskellige løsningsvalg. Sammen vil vi gerne lave Danmarks bedste og mest multifunktionelle solcellepark

Særligt for projektet gælder, at der har eksisteret en lokalplan tidligere, konkret lokalplan 628 – Et solcelleanlæg ved Mejlby fra 2015. Denne blev dog ophævet i 2017. Området er fortsat udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen i form af solcelleanlæg, hvor ved byrådet ved ansøgning om nyt projekt, vil være forpligtet til at udarbejde ny lokalplan. Forarbejdet er således allerede udført.

Moderne solcelleparker skal være alt andet end kedelige og uønskede. Mulighederne er talrige og kun fantasien sætter grænser. Vi vil gerne drøfte afskærmende beplantning, adgangsveje, indpasning i landskabet og meget mere. Men også meget gerne spiselige frugter, løbe/gang/cykel/ridemuligheder, shelters, borde/bænke, bikuber, infotårn, vandhuller, trampestier, ja igen kun fantasien sætter grænser.

Sidst skal det multifunktionelle have et lille ord med på vejen. Mejlby Natur- og Energipark skal kunne levere på hele 4 indsatsområder, intet mindre:

1.     Hurtig omstilling af energiproduktionen fra fossil energi til bæredygtig, grøn, certificeret energi.

 

2.     Tilbud om lokal økonomisk støtte til Mejlby Borgerforening samt etablering af en naturpark.

  1. Sikring af fremtidens drikkevand under en bæredygtig, forureningsfri solcellepark.

 

  1. Udtagning af Lavbundsjord som for de 100 ha vil skåne miljøet for op til 150 t CO2 pr. år.

 

 

Med venlig Hilsen

 

Poul Møller                     Per Pedersen    

CALUM Energy A/S og Mejlby Borgerforening