vedtaegter

Forslag til nye vedtægter

Mejlby Borgerforening   Vedtægter   §1 -FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er opretholdelse og drift af det eksisterende forsamlingshus, samt varetagelse af Mejlbys borgeres fælles interesser. Foreningen kan repræsentere borgerne over for offentlige myndigheder. Private fællesveje er ikke omfattet af foreningens virke. §2 –MEDLEMMERNES OPTAGELSE Som medlem kan optages enhver husstand i Mejlby eller byens nærmeste …

Forslag til nye vedtægter Læs mere »